Projekti: “Fuqia e të barabartëve në luftën kundër dhunës me bazë gjinore”

Kohëzgjatja: 6-muaj (01/06/2017- 01/12/2017) Partnerët në zbatim: DEV-AID, Shqipëri Partnerë mbështetës: EPTO, Belgjikë Mbështetur Financiarisht: Fondacioni Rinor Europian i Këshillit të Europës (European Youth Foundation)   Qëllimi kryesor: Pregatitja e… read more →